starobaservis.cz


Práškové hasicí přístroje

  • Práškové hasicí přístroje naleznou využití zejména v obytných a skladových budovách, ve stavebnictví, v chemických provozech, v zemědělství, strojních dílnách, garážích a školách, v automobilech. Prášek nevede elektrický proud, je tedy možné jimi hasit zařízení pod proudem (do 1000V), avšak pozor na následné škody způsobené samotným práškem. Ten je velmi jemný a jeho odstraňování např. z elektroniky (počítače nebo jiná drahá elektronika) či potravin je velmi obtížné, v druhém případě prakticky nemožné.

 

 

Pěnové hasicí přístroje

  • Přístroje jsou naplněny speciálním pěnidlem PYROCOOL AR s chladícím účinkem nebo pěnidlem AFFF LightWater. Pěnové hasící přístroje nejsou mrazuvzdorné.

 

 

 

Sněhové hasicí přístroje

  • Sněhový přístroj vyvíjí bohatou pěnu tvořenou CO2, kysličníkem uhličitým. Pěna pokrývá hořící předměty, jimž odnímá kyslík a teplo a u hořících tekutin zabraňuje jejich rozstřikování, ke kterému by došlo pod proudem vody. Pěna je elektricky nevodivá, takže při požáru nemusíte hledat hlavní vypínač elektrického rozvodu, mimoto nevadí potravinám nebo jemné mechanice. Při hašení můžete ovšem utrpět omrzliny - expandující pěna má asi 78 stupňů pod nulou.

 

 

 

Vodní hasicí přístroje

  • Hasicí přístroje vodní jsou určeny k hašení požáru v počáteční fázi, vhodné v papírenském a dřevařském průmyslu, skladech tekutých hořlavých látek apod. Nesmí být použity u elektrických zařízení pod napětím.

 

Hasicí přístroj na elektroniku

  • Je určen pro hašení elektronických přístrojů, především výpočetní techniky. Nezpůsobuje termický šok - chrání požárem nezasažené součásti, např. hard disk apod.

(c) copyright 2011 by starobaservis.cz